• 1.JPG
  • 551628_457989297556479_526964194_n.jpg
  • DSCN5828.jpg
  • DSCN5831.jpg
  • IMG_1067.JPG
  • IMG_1527.JPG
  • IMG_7145.JPG
  • Moi10269.jpg
  • Moi10271.jpg
  • SDC19096.JPG

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе 

ул.”Ген.Гурко”№8,

тел.:0720/6 21 44

         0720/93301:

e-mail: cdg1_m.gavrilova@abv.bg

Публични покани

Подкатегории

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

        Предмет: „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение Целодневна детска градина „Слънчице, гр. Етрополе”

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9038923 

КРАЕН СРОК
за  получаване на документацията

До 17:00 часа на 25.02.2015 г.

КРАЕН СРОК
за подаване на оферти

До 17:00 часа на 25.02.2015 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 26.02.2015 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180,  ул. „ген. Гурко” № 8,

Целодневна детска градина „Слънчице”

 

Лице за приемане на оферти: Марийка Божкова

Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Марийка Божкова


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

        Предмет: „Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение Целодневна детска градина „Слънчице, гр. Етрополе”

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9050434 

КРАЕН СРОК
за  получаване на документацията

До 16:00 часа на 26.02.2016 г.

КРАЕН СРОК
за подаване на оферти

До 16:00 часа на 26.02.2016 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 29.02.2016 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: Град Етрополе, пк 2180,  ул. „ген. Гурко” № 8,

Целодневна детска градина „Слънчице”

 

Лице за приемане на оферти: Марийка Божкова

Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Марийка Божкова