Състав

. Публикувана в ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Поименен състав

на обществения съвет към ДГ”Слънчице”-гр.Етрополе:

1.Основни членове:

Нели Николова Сейменарова-представител на Община Етрополе

 

№ по

Ред:

Име,презиме,фамилия на представителите на родителите

1

Петя Стефанова Петкова-Шишкова - Председател

2

Марина Миткова Събкова

3.

Лилия Олегова Тодорова

4.

Павлина Лазарова Енчева

2.Резервни членове: Донка Красимирова Димитрова…..резервен член   на представителите на родителите.