• 1.JPG
  • 551628_457989297556479_526964194_n.jpg
  • DSCN5828.jpg
  • DSCN5831.jpg
  • IMG_1067.JPG
  • IMG_1527.JPG
  • IMG_7145.JPG
  • Moi10269.jpg
  • Moi10271.jpg
  • SDC19096.JPG

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе 

ул.”Ген.Гурко”№8,

тел.:0720/6 21 44

         0720/93301:

e-mail: cdg1_m.gavrilova@abv.bg

Състав

. Публикувана в ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Поименен състав

на обществения съвет към ДГ”Слънчице”-гр.Етрополе:

1.Основни членове:

Нели Николова Сейменарова-представител на Община Етрополе

 

№ по

Ред:

Име,презиме,фамилия на представителите на родителите

1

Петя Стефанова Петкова-Шишкова - Председател

2

Марина Миткова Събкова

3.

Лилия Олегова Тодорова

4.

Павлина Лазарова Енчева

2.Резервни членове: Донка Красимирова Димитрова…..резервен член   на представителите на родителите.