• 1.JPG
  • 551628_457989297556479_526964194_n.jpg
  • DSCN5828.jpg
  • DSCN5831.jpg
  • IMG_1067.JPG
  • IMG_1527.JPG
  • IMG_7145.JPG
  • Moi10269.jpg
  • Moi10271.jpg
  • SDC19096.JPG

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе 

ул.”Ген.Гурко”№8,

тел.:0720/6 21 44

         0720/93301:

e-mail: cdg1_m.gavrilova@abv.bg

Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Подкатегории

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 

Предмет:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Слънчице” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция № 5: Яйца

Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия

Обособена позиция № 7: Плодове и зеленчуци

Обособена позиция № 8: Плодови и зеленчукови консерви

Обособена позиция № 9: Пакетирани продукти и подправки

 

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9061698 

КРАЕН СРОК за  получаване на документацията

До 15:00 часа на 28.02.2017 г.

КРАЕН СРОК за подаване на оферти

До 15:00 часа на 28.02.2017 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 01.03.2017 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:Град Етрополе, пк 2180,  ул. „ген. Гурко” № 8, Детска градина „Слънчице”

Лице за приемане на оферти: Марийка Божкова

Отговорни лица за подаване на информация: Марийка Божкова

 


 

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет:  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Слънчице” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти

Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти

Обособена позиция № 3: Масла и мазнини

Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни

Обособена позиция № 5: Яйца

Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия

Обособена позиция № 7: Плодове и зеленчуци

Обособена позиция № 8: Плодови и зеленчукови консерви

Обособена позиция № 9: Пакетирани продукти и подправки

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

9073639 

КРАЕН СРОК за  получаване на документацията

До 15:30 часа на 15.03.2018 г.

КРАЕН СРОК за подаване на оферти

До 15:30 часа на 15.03.2018 г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

10:00 часа на 16.03.2018 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса:Град Етрополе, пк 2180,  ул. „ген. Гурко” № 8, Детска градина „Слънчице”

Лице за приемане на оферти: Марийка Божкова

Отговорни лица за подаване на информация: Марийка Божкова