• 551628_457989297556479_526964194_n_1000x667.jpg
 • 81908978_3089728237721836_7134902467862462464_o.jpg
 • 86840844_233586201135645_3959688078561378304_n_1000x667.jpg
 • 119213649_644960276405026_2719960463898351860_n_1000x667.jpg
 • 119239597_677018516558848_4650464899905654855_n_601x800_1000x667.jpg
 • 119457303_820159432061284_7168007144525096188_n_600x800_1000x667.jpg
 • 121458988_1804208896399625_4157763391616711664_n.jpg
 • 122081116_633394597354133_3143040536449120207_n.jpg
 • 122090310_358833148687600_8308479065355936939_n.jpg
 • 368286296_864390221803686_7337498817728481786_n.jpg
 • 370037931_1377797039800616_6619538639392993599_n.jpg
 • 370151108_1009801040281783_1808969365368314441_n.jpg
 • 401504134_122133764306035094_7384667802839309795_n.jpg
 • 1598936550.jpg
 • 1598936565.jpg
 • 1598936579.jpg
 • 1598936593.jpg
 • 1598936623.jpg
 • 1598936637.jpg
 • esen1_586x800_1000x667.jpg

КОНТАКТИ

Адрес: гр.Етрополе 

ул.”Ген.Гурко”№8,

тел.:0720/6 21 44

         0720/93301:

e-mail: cdg1_m.gavrilova@abv.bg

ЗА НАС

Moi10271
С нарастване на икономическото развитие на Етрополе през 50те години и масовото включване на жените в обществения живот все по-остро възниква проблемът за откриване на целодневна детска градина.,която да осигури пълноценно развитие и възпитание на децата от предучилищна възраст.

На обща родителска среща в СПУ „Христо Ясенов”-Етрополе Председателят на Околийския съвет Павел Глогов излиза с предложение в Етрополе да се построи първата в района , целодневна детска градина.

Идеята за построяването на детска градина се приема с ентусиазъм от председателката на женското движение Мария Мишева.На 29.09.1957г. е проведено съвещание с актива на женското движение,на което е взето решение за започване строежа на детска градина с доброволен труд на населението.Учреден е инициативен комитет с председател Мария Мишева и членове:Стефка Шаранова,Мария Сърцанова,РадкаИванова,Велка Делванова,Тотка Кунчева и Янка Тупарова.

Поради недостиг на средства , активът на женското сдружение взема решение с доброволен труд и събрани дарения да започне строежа ,на градината.

 За строителството на детската градина е определено мястото , където се е намирал бившият метох на манастира ”Св. Троица”.

Организирани в бригади жените събарят старата сграда и почистват терена като го подготвят за започване на строителни работи .Проведени са трудови дни ,през които жените осигуряват над120куб.м.дърва,необходими за изпичане на тухлите ,изкопават варница с 30т. гасена вар .След започването на строежа етрополските жени приготвят със собствени средства храната за строителните работници и същевременно помагат при прекарването на тухли ,вар, и пясък.

За строителни материали са събрани над30 000лв. от различни предприятия в града.

След продължителна,работа на 26.12.1960г. новата сграда приема своите първи питомци.

Поставя се началото на Целодневна детска градина №1 като тригрупно детско заведение с 90 деца, учителски колектив от7 човека и обслужващ персонал от 5 човека с директор Стефка Шаранова.

По предложение на Мария Мишева инициативния комитет, решава детската градина да носи името „ Марийка Гаврилова”.

Тържественото откриване и даване на име на детската градина става на 09.04.1961г.-неделя. Слово произнася Председателя на ГНС Михаил Червеняков.

Той поздравява гражданите на Етрополе с новата придобивка и изказва специална благодарност на актива на женското движение в града като организатор и ръководител на строителството на новата сграда.

На снимката братът на М.Гаврилова –Ангел Гешков реже лентата.

По решение на ИК на ОНС – гр .Етрополе от 01.04.1977г. като филиал към ЦДГ№1 преминават две групи от кв. „ Вранещица” ,съществуващи до тогава като самостоятелна детска градина. През 1979г. в двора на филиала е поставена дървена барака тип”Пионер”,където са настанени още две групи. ЦДГ№1става 8 групно заведение със 180д..

През 1992г. поради намалелия брой на децата, във филиала на детската градина се налага съкращаване на 1 от групите. По предложение на директорката г-жа Златарева е открита нощуваща група. Детското заведение остава с шест целодневни и една нощуваща група.

През 2004г. нощуващата група по решение на Общински съвет- Етрополе е преместена в ЦДГ№2”М.Мишева”,от този момент градината разполага с четири целодневни групи разположени в сградата на ЦДГ№1.

Вече 52 години ЦДГ№1 посреща своите деца.

През лятото на 2012г. благодарение на изготвен , защитен и реализиран проект за енергийна ефективност от екип ръководен от зам. кмета на Община-Етрополе Венета Гергова в сградата на детската градина е изградена нова отоплителна система , фасадата е санирана , условията в които се отглеждат и възпитават децата стават още по-добри.

На 27.11.2012г.по решение на Общински съвет-Етрополе градината се преименува на Целодневна детска градина „Слънчице”. Името е избрано от колектива на детската градина.

На 03.12.2012г. ЦДГ№1”М.Гаврилова” официално е преименувана на ЦДГ”Слънчице”. На тържеството присъстват –зам .министъра на образованието Милена Дамянова, началника на РИО на МОН София- обл . Христо Андреев, кмета на Община Етрополе- инж. Богомил Георгиев и много други гости.

Децата представят кратка програма.